ZGP-2

Giętarka do profili serii ZGP-2

Urządzenie do ręcznego formowania kształtowników stalowych po łuku.

Pozwala na wykonywania ogrodzeń stalowych, balustrad,

Waga urządzenia 50 kg